• Çağdaş işletim ve yönetim sistemini kurmak ve uygulamak.
  • Verdiğimiz hizmetin kalitesini sürekli ölçmek ve iyileştirmek.
  • Nitelikli ve yeterli elemanla çalışmak.
  • HACCP kurallarına uygun, hijyenik, temiz ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmak.
  • Çalışanlar arasında sosyal ilişkileri güçlendirmek, motivasyon sağlamak.
  • İyi iletişim kurmak ve işbirliğine önem vermek.
  • Teknolojiyi ve yenilikleri takip etmek.
  • Yeni projeler yaratarak ek kaynak sağlamak.
  • Paranın kullanılmadığı, elektromanyetik sistemlerin kullanıldığı bir ortam yaratmak.