ODTÜ KAFETERYA MÜDÜRLÜĞÜ

KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA

DUYURUSU

Yükseköğrenim Kurumlarında Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde haftada 15 saati geçmemek üzere ve saat başına ödenecek brüt ücret; "Lisans öğrencileri" için "23.38 TL", "Yüksek Lisans öğrencileri" için "30,12 TL" olmak üzere toplam (8) öğrenci çalıştırılacaktır.

ÖĞRENCİNİN ÇALIŞTIRILACAĞI:

Okul/Fak/Birim Adı : Kafeterya Müdürlüğü

Başvuru Yeri : Kafeterya Müdürlüğü Sekreterlik

Son Başvuru Tarihi :08.03.2024

A-Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Genel (Ortak) Nitelikler

1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2. Kayıt dondurmamış olmak,

3. Disiplin cezası almamış olmak, hakkında açılmış disiplin soruşturması bulunmamak,

4. Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek,

5. Ölüm aylığı (Yetim Maaşı) ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak,

6. Tezsiz yüksek lisans öğrencileri, Yabancı Uyruklu veya Özel öğrenciler kısmi zamanlı olarak çalıştırılamaz.

B-Kısmi Zamanlı Olarak Çalıştırılacak Öğrencilerde Aranan Özel Nitelikler

1. Lisans öğrencilerinin en az 3. dönem öğrencisi olması ve not ortalamasının en az "2.25/4.00" olması,

2. Lisansüstü öğrencilerinin not ortalamasının en az "3.50/4.00" olması,

3. Hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler sadece Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'na bağlı Kafeterya Müdürlüğü'nde görevlendirilecek olup, hazırlık sınıfı öğrencilerinde not ortalaması aranmaz.

4. Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,

5. Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak,

İşin Tanımı / Niteliği Alınacak Başvuru Sayısı 16

Kafeterya yemek salonlarının düzenlenmesi ve temizlenmesi

Bulaşık toplama bankolarında tepsilerin boşaltılması


Son Güncelleme:
11/03/2024 - 09:38