07.02.2024 tarihinden itibaren tabldot yemek ücretlerimiz.

Yemek Fişi Fiyatı (TL.) Yemek Kartı Fiyatı (TL.) (1/2 Aylık) Yemek Kartı Fiyatı (TL.) (Aylık)

Personel: Ek Göstergesiz (Ek:0)-600 Ek Göstergeli (600 dahil)

32,00

28,80

25,60

Personel: Ek Göstergeli (600 üzeri ve 2800 dahil)

36,00

32,40

28,80

Personel: Ek Göstergeli (2800 üzeri ve 3600 dahil)

59,00

53,10

47,20

Personel: Ek Göstergeli (4200 dahil ve üzeri)

79,00

-

-

Personel: Sözleşmeli* Aylık Brüt Sözleşme Ücretleri

 14.870 TL'ye kadar olanlar (14.870 TL Dahil)

25.100 TL'ye kadar olanlar (25.100 TL Dahil)

25.100 TL üzeri olanlar

36,00

 59,00

 79,00

 -

 -

 -

 -

 -

 -

Personel: İşçi **

108,39

-

-

Öğrenci

15,00

-

-

Misafir

140,00

-

-

Stajyer Öğrenci

35,00

-

-

Diğer(Personel Yakını, Emekli Personel, Ek Görevli Öğretim Elemanı, TAB Proje Personeli, Ziyaretçi Araştırmacı, Ziyaretçi Öğretim Elemanı, Ek Görevli İdari, BAP-DOSAP Araştırmacı Personel, 6550 Sayılı Kanun Kapsamında Kurulan Araştırma Merkezleri Personeli)

120,00

-

-

Personel için Raporlu ve izinli durumlarda belgesi ile birlikte Kafeterya Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine müracaat edildiğinde, kullanılmayan günlerin ücreti bir sonraki yemek kartından düşülecektir.

* Aylık brüt sözleşme ücretine göre belirlenmektedir.

** Toplu İş Sözleşmesinde belirlenen ücretlere göre güncellenecektir.