01.11.2022 tarihinden itibaren tabldot yemek ücretlerimiz.

Yemek Fişi Fiyatı (TL.) Yemek Kartı Fiyatı (TL.) (1/2 Aylık) Yemek Kartı Fiyatı (TL.) (Aylık)

Personel: Ek Göstergesiz (Ek:0)

6,55

5,80

4,70

Personel: Ek Göstergeli (0 üzeri ve 2200 dahil)

7,35

6,60

5,85

Personel: Ek Göstergeli (2200 üzeri ve 3000 dahil)

12,05

10,85

9,65

Personel: Ek Göstergeli (3600 dahil ve üzeri)

16,15

-

-

Personel: Sözleşmeli*

7,35 / 12,05 / 16,15

-

-

Personel: İşçi **

55,00

-

-

Öğrenci

6,00

-

-

Misafir

55,00

-

-

Diğer(Personel Yakını, Emekli Personel, Stajyer Öğrenci, Ek Görevli Öğretim Elemanı, TAB Proje Personeli, Ziyaretçi Araştırmacı, Ziyaretçi Öğretim Elemanı, Ek Görevli İdari, BAP-DOSAP Araştırmacı Personel)

31,50

-

-

Personel için Raporlu ve izinli durumlarda belgesi ile birlikte Kafeterya Müdürlüğü Muhasebe Şefliğine müracaat edildiğinde, kullanılmayan günlerin ücreti bir sonraki yemek kartından düşülecektir.

* Aylık brüt sözleşme ücretine göre belirlenmiştir.

** Toplu İş Sözleşmesine göre belirlenmektedir.